Here you find your selected Sustainable Event Actions (SEA's):

MAKE YOUR REPORT/PLAN

(GRATIS) PROEVEN VEGETARISCH ETEN
02_buthcher-1-2

Tijdens het event laat je bezoekers (gratis) proeven van vegetarisch/vegan eten. Vooral interessant voor mensen die nog nooit vegetarisch hebben gegeten. Best nog met een opvolging van eventuele gedragsverandering door de kennismaking met vegetarisch/vegan eten. Hier kunnen zelfs incentives voor bedacht worden.

De foto hier komt van Gent Jazz waar de 'The vegetarian butcher' aanwezig was. Er was aan dat proeven ook een 'Stem en win' actie verbonden waarbij je voor verschillende vegetarische (streek)gerechten kon stemmen.

STAKEHOLDERS

IMPACTAREA

ACTIEPLAN

SDG SUBTARGETS

AMBITIES

GOALS

INDICATOREN/DATAPOINTS

IMPACT CO2-EMISSIES: reducties

 • Vervanging binnen de catering van vlees/vis/kip-menu's door vegetarische/vegan/eiwitvervangende alternatieven

IMPACT CATERING: aanbod van alternatieve menu-opties

 • Het aanbod- en/of het verbruikerspercentage van het menu-aanbod dat bestaat uit vegetarische, en/of veganistische en/of eiwitvervangende opties.

STANDAARDLIJST IMPACTS (IMPACTINSTITUTE)

 • Natuurlijk kapitaal: bijdrage aan klimaatverandering
(TAPKRANEN MET) GRATIS WATER
lasemo_fi-10

Op de plaatsen waar het mogelijk is wordt er gratis drinkwater aangeboden aan de bezoekers. Eventueel met tapkranen die over het volledige festivalterrein/event te vinden zijn en waar de bezoeker dan zelf zijn (herbruikbare) beker kan vullen met (gratis) drinkbaar water.

STAKEHOLDERS

IMPACTAREA

ACTIEPLAN

SDG SUBTARGETS

AMBITIES

GOALS

INDICATOREN/DATAPOINTS

IMPACT WELZIJN/GEZONDHEID

Consumptie- en gebruiksgedrag: van bepaalde risicobeperkende services (vb gebruik zonnecrème, gratis water, ontsmettingsproducten,…).

 

(VOLDOENDE) GENDER NEUTRALE TOILETTEN
duurzaamheid_wcd

Er zijn een aantal, en uiteraard ook voldoende, genderneutrale toiletten op het terrein, of algemeen op het event/festival. Zowel front- als backstage. 

STAKEHOLDERS

IMPACTAREA

ACTIEPLAN

SDG SUBTARGETS

AMBITIES

GOALS

INDICATOREN/DATAPOINTS

IMPACT GELIJKHEID/INCLUSIVITEIT: gendergelijkheid

 • In het kader van gewenste gendergelijkheid/-gelijkwaardigheid kan er gekeken worden naar de genderverdeling binnen bepaalde domeinen en services, zoals de hier het aanbod van voldoende genderneutrale toiletten. Via enquêtes/bevragingen kan er nagegaan worden of er hier al dan niet klachten over zijn.
AANBOD CATERING ALTERNATIEVE EIWITBRONNEN
12_eten

Alternatieve eiwitbronnen zoals peulvruchten, insecten, zeewier, en plantaardige vleesvervangers spelen een sleutelrol in duurzame voeding. Ze bieden een milieuvriendelijk alternatief voor traditionele vleeseiwitten, met een lagere uitstoot van broeikasgassen, minder land- en watergebruik, en verminderde afhankelijkheid van veehouderij.

STAKEHOLDERS

IMPACTAREA

ACTIEPLAN

SDG SUBTARGETS

AMBITIES

GOALS

INDICATOREN/DATAPOINTS

IMPACT CO2-EMISSIES: reducties

 • Percentage/hoeveelheid vervanging binnen de catering van vlees/vis/kip-menu's door vegetarische/vegan/eiwitvervangende alternatieven

IMPACT CATERING: aanbod van alternatieve menu-opties

 • Het aanbod- en/of het verbruikerspercentage van het menu-aanbod dat bestaat uit vegetarische, en/of veganistische en/of eiwitvervangende opties.
AANBOD DEELFIETSEN AAN STATION
stories (3)

Bron Stories Unfold: 'We moedigen bezoekers aan om met het openbaar vervoer, de fiets of te voet te komen. Bij Eppegem station bieden we deelfietsen aan. En tijdens weekends en op drukke dagen rijdt onze 100% elektrische shuttle tussen Eppegem station en het Rubenskasteel.'

Breder bekeken wordt best het STOP-principe toegepast bij opmaak van mobiliteitsplan. Privaat vervoer wordt daarbij zoveel mogelijk 'ontmoedigd', of nog beter en vooral positiever: Stappen, Trappen en Openbaar vervoer worden zoveel mogelijk aangemoedigd. Zie bijvoorbeeld de Inspiratiegids voor duurzame sportevenementen voor een STOP-aanpak.

Je kan deze gids samen met andere 'duurzaamheidsgidsen', hier vinden

STAKEHOLDERS

IMPACTAREA

ACTIEPLAN

SDG SUBTARGETS

AMBITIES

GOALS

INDICATOREN/DATAPOINTS

IMPACT MOBILITITEIT: gedragsverandering en modal shift.

 • Gedragsverandering in modal shift (STOP-principe) kan worden gemeten door monitoring van de mobiliteitskeuzes van de fysiek aanwezigen. Dit kan worden aangevuld met bevragingen over die gemaakte keuzes.

IMPACT CO2-EMISSIES: reducties

 • Wijzigingen in modal shift door de fysiek aanwezigen kunnen reducties in CO2-emissies met zich meebrengen. De berekeningen zelf gebeuren dan terug volgens de standaarden meegegeven in het Greenhouse Gas Protocol.
AANPASSEN EVENT AAN OPENBAAR VERVOER
11_traindepartures-2

Het event aanpassen aan het aanbod van openbaar vervoer (en omgekeerd). Dat kan dan zowel in tijd zijn (evenementen niet te laat laten stoppen), als in keuze van infrastructuur zijn (toegankelijk met openbaar vervoer), als in samenwerkingen (gratis ticket). En uiteraard is ook het duidelijk communiceren over de acties belangrijk om zoveel mogelijk een modal shift te bekomen en specifiek het autoverkeer te verminderen. Dit kan ook verkeersopstoppingen verminderen wat weer voor een leefbaarder stad/gemeenschap kan zorgen. (SDG 11)

Samenwerking met 'leveranciers' van openbaar vervoer (NMBS, De Lijn,...) indien mogelijk.

STAKEHOLDERS

IMPACTAREA

ACTIEPLAN

SDG SUBTARGETS

AMBITIES

GOALS

INDICATOREN/DATAPOINTS

IMPACT MOBILITITEIT: gedragsverandering en modal shift.

 • Gedragsverandering in modal shift (STOP-principe) kan worden gemeten door monitoring van de mobiliteitskeuzes van de fysiek aanwezigen. Dit kan worden aangevuld met bevragingen over die gemaakte keuzes.

IMPACT CO2-EMISSIES: reducties

 • Wijzigingen in modal shift door de fysiek aanwezigen kunnen reducties in CO2-emissies met zich meebrengen. De berekeningen zelf gebeuren dan terug volgens de standaarden meegegeven in het Greenhouse Gas Protocol.

 

ACTIEVE COMMUNICATIE NAAR KANSENGROEPEN
ZONDER

Binnen het communicatieplan bekijken hoe ondervertegenwoordigde en kansen (doel-)groepen specifiek kunnen worden aangesproken.

STAKEHOLDERS

IMPACTAREA

ACTIEPLAN

SDG SUBTARGETS

AMBITIES

GOALS

INDICATOREN/DATAPOINTS

IMPACT AWARENESS/BEWUSTWORDING

Kennis, attitudes en percepties analyseren met betrekking tot duurzaamheidsinitiatieven:

 • Beoordelen en vergelijken van kennisniveaus, attitudes en percepties met betrekking tot duurzaamheidsinitiatieven en -thema's . Specifiek moet er gemeten worden of de communicatie ook bij de beoogde doelgroepen terechtkomt ... Data kunnen worden verzameld via enquêtes en bevragingen voor, tijdens en na het evenement.

IMPACT DIVERSITEIT/GELIJKHEID/INLCUSIVITEIT (DGI)

 • Om de inclusiviteit van bijvoorbeeld kansen- en andere groepen te meten, kan er eerst een nulmeting gebeuren van de huidige verhoudingen, die vervolgens als benchmark  kan dienen voor toekomstige gewenste verhoudingen. En specifiek moet hier dan nog gemeten worden of de actieve communicatie hiertoe al dan niet bijdraagt. Data kunnen worden verzameld via enquêtes en bevragingen voor, tijdens en na het evenement.
AFBEELDINGEN DIE TONEN WELK AFVAL WAAR
12_afval_afbeelding-1

De sustainability manager van het festival La Semo leerde ons dat het afval selectief verzamelen het beste werkt als er duidelijke afbeeldingen van het soort afval worden aangebracht boven de afvalverzamelpunten. Dat werkt veel beter dan enkel het 'benoemen' van het soort afval. Het is echter toch niet zo eenvoudig om eenduidige afbeeldingen te vinden. Bij La Semo zetten ze op het begin van het festival ook nog eens vrijwilligers bij de vuilbakken om de mensen te helpen om de juiste keuze te maken (Awareness)

STAKEHOLDERS

IMPACTAREA

ACTIEPLAN

SDG SUBTARGETS

AMBITIES

GOALS

INDICATOREN/DATAPOINTS

IMPACT AFVAL

Totale hoeveelheid afval:

 • Het totaalgewicht van al het afval dat door het evenement wordt gegenereerd, uitgedrukt in kg.

Afval per bezoeker:

 • De hoeveelheid afval die gemiddeld per bezoeker wordt geproduceerd, berekend per selectieve afvalstroom, uitgedrukt in kg.

Scheidings- en sorteer- en recyclagegraad:

 • Het percentage van het totale afval dat correct gescheiden en gesorteerd en gerecycleerd wordt. Eventueel ook nog uitgedrukt in kg.
BEHOORLIJK AANBOD VAN NON-ALCOHOLISCHE DRANKEN
IMG_1991

Aanbieden en promoten van een ruim aanbod mocktails, kombucha, home-made lemonades en andere alternatieven voor alcoholische dranken. Deze kunnen ook als eerste geplaatst worden op de prijs-/ en menulijsten. Nu staan vaak eerst de 'bieren' als eerste in aanbod, en de non-alcoholische dranken verder in de lijst staan.

Bij de opmaak van sponsorcontracten met drankbedrijven kan dit als voorwaarde mee opgenomen worden, en kan bij een te beperkt aanbod van non-alcoholische dranken vereist worden dat alternatieven van andere leveranciers mogen worden opgenomen.

STAKEHOLDERS

IMPACTAREA

ACTIEPLAN

SDG SUBTARGETS

AMBITIES

GOALS

INDICATOREN/DATAPOINTS

IMPACT GEZONDHEID/WELZIJN: beperking van verslavende middelen

 • Monitoren van het aanbod en de consumptie van non-alcoholische dranken ten opzichte van alcoholische dranken

 

BELONEN VAN DOORDACHT AUTOGEBRUIK/DEELMOBILITEIT
IMG_0153

Je kan bezoekers belonen als ze niet met de auto komen. Of je kan auto's met bijvoorbeeld minstens 2 passagiers een gratis parking geven (deelmobiliteit), of een andere incentive bedenken die aan het event is gekoppeld. Best dan een incentive die duurzaamheid nog eens extra in het zonnetje zet.

Het belonen van zachte mobiliteit en dus "schone" en milieuvriendelijke vervoersmiddelen, zoals wandelen, steppen of fietsen, kan uiteraard ook.

STAKEHOLDERS

IMPACTAREA

ACTIEPLAN

SDG SUBTARGETS

AMBITIES

GOALS

INDICATOREN/DATAPOINTS

IMPACT MOBILITITEIT: gedragsverandering en modal shift.

 • Gedragsverandering in modal shift (STOP-principe) kan worden gemeten door monitoring van de mobiliteitskeuzes van de fysiek aanwezigen. Dit kan worden aangevuld met bevragingen over die gemaakte keuzes.

IMPACT CO2-EMISSIES: reducties

 • Wijzigingen in modal shift door de fysiek aanwezigen kunnen reducties in CO2-emissies met zich meebrengen. De berekeningen zelf gebeuren dan terug volgens de standaarden meegegeven in het Greenhouse Gas Protocol.
BETER UITVERKOCHT DAN OVERSCHOT
empty_food_plates_at_a_festival__Digital_paintin_6e6dc5ff-2ae9-4502-bedd-165444fc15e3

Bij de verschillende aangeboden gerechten wordt er uitgegaan dat een bepaalde gerecht beter uitverkocht is dan dat er overschotten van zijn.

Als een gerecht uitverkocht is, wordt daar ook meteen over gecommuniceerd naar de bezoekers en wordt er duidelijk gemaakt dat dit hoort bij het afval/duurzaamheidsbeleid van het event.

STAKEHOLDERS

IMPACTAREA

ACTIEPLAN

SDG SUBTARGETS

AMBITIES

GOALS

INDICATOREN/DATAPOINTS

IMPACT AFVAL

Voedselverspilling quantificeren:

 • Registratie van de totale hoeveelheid voedselafval in kg. Of ook In aantal maaltijden.

Herverdelen van voedseloverschotten

 • Registratie van de totale hoeveelheid voedseloverschotten die zijn herverdeeld. In kg. Of in aantal maaltijden.
BEWUSTMAKING 'NATUURBEHOUD' VIA LED-SCHERMEN
14_lifebelow-2

Onder andere via led-schermen worden de bezoekers bewust gemaakt van duurzaamheid, en ook aangezet om zelf bij te dragen tot duurzaamheid. Uiteraard kan dit ook nog via andere kanalen gebeuren en wordt dit alles opgenomen in het communicatieplan.

Bewustmaking en daarbij gebruik maken van digitale kanalen kan ook impact hebben op vermindering van afval (bv. papier).

STAKEHOLDERS

IMPACTAREA

ACTIEPLAN

SDG SUBTARGETS

AMBITIES

GOALS

INDICATOREN/DATAPOINTS

IMPACT AWARENESS/BEWUSTWORDING

Kennis, attitudes en percepties analyseren met betrekking tot duurzaamheidsinitiatieven:

 • Beoordelen en vergelijken van kennisniveaus, attitudes en percepties met betrekking tot duurzaamheidsinitiatieven en -thema's zoals afvalbeheer, inclusiviteit, mobiliteit, CO2-emissies, ... Data kunnen worden verzameld via enquêtes en bevragingen voor, tijdens en na het evenement.

IMPACT AFVAL: Digitalisering van communicatie:

 • Vermindering van het gebruik van papier en karton door over te schakelen op digitale alternatieven, zoals digitale communicatie en LED-displays. Meten kan vanuit een 0-meting, of baseline waarna de evolutie van aankoop van papierwaren kan worden opgevolgd, uitgedrukt in kilogram en/of in aankoopwaarde (euro).