AANKOOP PRODUCTEN OMERTA BVBA

1. Algemeen

Wij waarderen het vertrouwen dat u in Peter Decuypere en Omerta bv stelt en deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zullen u duidelijk maken wat de wettelijke situatie is tijdens uw bezoek en uw aankopen op weloveevents.be.

peterdecuypere.be is een webshop van Omerta bv. Voortaan wordt in deze Algemene Voorwaarden ‘Peter Decuypere’ of ‘wij’ gebruikt voor de contractuele relatie van onze kant en ‘u’, de gebruiker van deze website. U stemt in met de voorwaarden zoals die hieronder worden gestipuleerd door gebruik te maken van de website van peterdecuypere.be.

De algemene voorwaarden hebben betrekking op de contractuele relatie betreffende alle verkoopsacties van Omerta bv met de klanten -in dit contract dus aangeduid als ‘u-‘, uitgevoerd via de website www.peterdecuypere.com

De geldigheid van dit contract zal niet vervallen indien één of meerdere punten van deze algemene voorwaarden niet of slechts gedeeltelijk wettelijk zijn toegelaten

2. Over de producten

Het product dat wij aanbieden zijn boeken van Peter Decuypere, of waar hij heeft aan meegewerkt. Dit is op deze website zo volledig mogelijk en ter goeder trouw beschreven. Eventuele aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag dat ze worden aangeboden op de site. Prijzen zijn inclusief BTW.

3. Over het plaatsen van uw bestelling

U kunt een bestelling plaatsen overeenkomstig de modaliteiten omschreven op de website. U kan enkel een bestelling plaatsen indien u meerderjarig bent.

De orderbevestiging, die u per e-mail zal krijgen, is bindend en houdt in dat wij uw bestelling aanvaarden. Er is van dit moment dan ook een geldige overeenkomst tussen u en Omerta bvba

Er kunnen echter door Omerta bv nog bijkomende voorwaarden worden gesteld aan de geldigheid van de overeenkomst. Bijvoorbeeld als zou blijken dat vorige bestellingen niet betaald werden. Indien een product niet voorradig zou zijn, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte brengen. U kan dan de bestelling annuleren.

Volgens de wet op de Handelspraktijken valt verlies en/of beschadiging ten laste van de verkoper. U dient ons hiervan op de hoogte te brengen binnen een aanvaardbare termijn van maximaal 3 weken nadat u een bevestiging van verzending via mail hebt gekregen. Omerta bv houdt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn. U kan uw melding van niet ontvangst sturen naar peter@peterdecuypere.com

4. Over de levering van onze producten

De aangegeven leveringstermijn is ter indicatie. We proberen die steeds te respecteren, maar kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de pakjesdienst of bij de Post.

Alle bestellingen die betaald worden met een creditcard, en die door de creditcard-verstrekker worden geautoriseerd, en die bevestigd zijn voor 14h00, vertrekken ten laatste de volgende werkdag om 16h00 uit onze kantoren.

Bestellingen die per overschrijving worden betaald, zullen worden verstuurd op de dag dat we de betaling hebben ontvangen. Indien er meerdere producten zijn besteld, proberen we die zoveel mogelijk te groeperen. Het is echter niet uitgesloten dat deze apart, volgens beschikbaarheid, worden verstuurd.

Indien er geen specifiek leveringsadres is gespecificeerd, gebruiken we het facturatie-adres, opgegeven bij de bestelling, als leveringsadres.

Indien u een download hebt besteld, zal u bij betaling via creditcard, direct een downloadlink krijgen bij acceptatie van uw betaling. Hierdoor is het product direct beschikbaar. Indien u een download besteld, en met een overschrijving wenst te betalen, zal u een mail krijgen met de downloadlink van zodra we de betaling hebben ontvangen.

Bij levering van de producten gaat de eigendom en het risico van verlies over op de geadresseerde.

5. Over onze prijzen

Alle prijzen zijn in euro en inclusief btw. Verpakkings- en verzendkosten worden steeds exact vermeld bij de bestelling.

6. Over uw betaling

U kan gebruik maken van uw creditcard om de bestellingen van de boeken te betalen. Omerta bv heeft extra aandacht besteed aan de beveiliging van de site en de transacties.

U kan ook per overschrijving betalen. Dan versturen we de producten bij ontvangst van de betaling. Indien de betaling niet is ontvangen binnen de 7 werkdagen, wordt uw bestelling geannuleerd

7. Over het terugzenden van geleverde producten

U kan ons, conform de Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en bescherming van de consument van 14 juli 1991, binnen de 7 werkdagen na levering van het product, per aangetekend schrijven meedelen dat u een aankoop annuleert zonder betaling van enige boete.

Een dergelijke annulering kan enkel op voorwaarde dat de producten in perfecte staat worden teruggestuurd. Dit betekent dus in hun oorspronkelijke staat van verpakking en ongeopend. De eventuele plasticfolie rond het product mag ook niet beschadigd zijn. Elk product dat onvolledig of beschadigd is, zal noch omgeruild, noch terugbetaald worden.

Het terugsturen van de geleverde producten dient te gebeuren binnen de 7 werkdagen na het verzenden van uw aangetekend schrijven waarin u melding maakt van uw annulering van de aankoop. De kosten van terugzending worden door u gedragen.

Downloads kunnen uiteraard niet worden teruggestuurd, en het downloaden wordt als definitieve kooptransactie beschouwd.

8. Over onze aansprakelijkheid

Onze totale aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald voor onze producten en deze staan volledig vermeld in deze algemene voorwaarden.

9. Over de bescherming van uw gegevens

De gegevens die u ons verschaft, voor het plaatsen van een bestelling, worden via het https-protocol verwerkt, waardoor deze beveiligd zijn. We slaan deze gegevens ook op in een beveiligde databank. U hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van uw gegevens overeenkomstig de Wet betreffende de Privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Omerta bv zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verschaffen, uitgezonderd de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het versturen van uw verzending. De gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verschaft.

10. Over overmacht

Indien door omstandigheden, die ons niet kunnen worden aangerekend, onze verplichtingen niet kunnen nakomen, dan kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijke worden gesteld. Maar we zullen in ieder geval steeds proberen om hier zo vlug mogelijk een oplossing voor te vinden die u het beste schikt.

11. Over de toepasselijke wetgeving en jurisdictie

De Belgische wet is van toepassing. Elke partij erkent dat de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd. Omerta bvba houdt zich het recht voor zich tot een andere bevoegde rechtbank te richten indien ze dit nodig acht.

Specfiek over GLOBSUS

Disclaimer Gebruik Globsus

De informatie gegeven binnen de GLOBSUS-applicatie/pagina is ter goeder trouw samengesteld en dient als leidraad voor het bevorderen van duurzame praktijken.

OMERTA BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade of verlies als gevolg van het gebruik van, het vertrouwen op, of handelingen gebaseerd op het geleverde advies of documenten.
Deze informatie/advies is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Voor specifieke juridische kwesties raden we u aan om professioneel juridisch advies in te winnen.