This is a proof of concept to show how the final site/tool might look like. Some examples of the event actions are fictional.
This site and tool can be used to report and plan on sustainability for events and venues, and with a little bit of imagination, -as you can adapt the ‘event’ themes-, for planning and reporting on sustainability within a lot of other industries (eg retail, tourism).

As this is a proof of concept, no permission has been sought from the events to include them here as examples.

Get Inspired! choose an event

chooseyoureevent

Select your own event

select an event theme

eventthema

SELECT SDG's

chooseyoursdgfilter

SHOW ME the following event actions: own EVENT/all-eventthemes/all sdgs

PAD GESCHIKT VOOR ALLE WIELGEBRUIKERS
untitled-13

OMSCHRIJVING

Zoveel mogelijk worden alle evenementen zowel voor de bezoekers als voor de deelnemers en performers, zodanig ingericht dat ze vlot toegankelijk zijn voor 'wielgebruikers'. Denk dan in de eerste plaats aan bv. rolstoelgebruikers, maar ook aan mensen met kinderpoussettes. Op grasvelden kan dan bijvoorbeeld een pad worden aangebracht met gaas waarop de wielen beter vat hebben.

Wil dit impact kunnen hebben op bereidheid om te komen dan moet er over deze service ook vooraf duidelijk worden gecommuniceerd.

Foto is genomen op het La Semo festival 2023

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

IMPACTAREA(s)

STAKEHOLDERS

SDG SUBTARGETS

AMBITIES

GOALS

INDICATORS/DATAPOINTS

IMPACT TOEGANKELIJKHEID/INCLUSIVITEIT

 • Om de (verbetering van) toegankelijkheid van een evenement te meten kan er gekeken worden welke toegankelijkheidsvereisten en dus extra services er specifiek voor een bepaalde groep nodig zijn Dan kan er afgecheckt worden of er aan deze vereisten wordt voldaan. Voor rolstoelgebruikers moet bijvoorbeeld een begeleider kunnen meekomen, moeten er soms aangepaste rijpaden zijn, en (kijk)platformen. Er kan ook gemeten worden of de speciale tickets worden gebruikt, en of er geen tekort is aan tickets en of er eventuele klachten zijn over toegankelijkheid op het event.

 

 

 

VEGAN, VEGETARISCH, DAN PAS VLEES,...
halal_food

OMSCHRIJVING

Op de menukaarten en alle menudisplays wordt eerst vegan aangeboden, daarna pas vegetarisch en dan pas de optie kip, vis, vlees. Er kan zelfs overwogen worden om net voor het aanbieden van de optie kip, vis, vlees een surplus in de prijs te vragen bij het standaard aangeboden vegan/vegetarisch aanbod.

Vegan/vegetarisch-optie staat niet bij thema welzijn/gezondheid, omdat er geen consensus is over het al dan niet gezonder zijn. Over het minder belastend zijn voor het milieu van vegan/vegetarisch is er wel consensus.

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

IMPACTAREA(s)

STAKEHOLDERS

SDG SUBTARGETS

AMBITIES

GOALS

INDICATORS/DATAPOINTS

IMPACT CO2-EMISSIES : reducties (?)

 • Vervanging binnen de catering van vlees/vis/kip-menu's door vegetarische/vegan alternatieven

IMPACT CATERING: aanbod van alternatieve menu-opties

 • Het aanbod- en/of het verbruikerspercentage van het menu-aanbod dat bestaat uit vegetarische, en/of veganistische en/of eiwitvervangende opties.
MOBISCORE HELPT OM LOCATIE TE BEPALEN
Screenshot 2023-10-05 at 18.30.21

OMSCHRIJVING

Als je de keuze hebt tussen locaties/steden, dan best eens vooraf de MOBISCORE bekijken. Dan krijg je naast een score ook verduidelijkingen over openbaar vervoer en over  'Ontspanning, sport en cultuur.

Bron Mobiscore-website: 'Ontdek met de Mobiscore in welke buurt je vlot te voet of met de fiets tot bij een geheel van voorzieningen kan geraken.  Hoe hoger de Mobiscore, hoe lager de verwachte mobiliteits- en milieu-impact.'Mobiscore Website

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

IMPACTAREA(s)

STAKEHOLDERS

SDG SUBTARGETS

AMBITIES

GOALS

INDICATORS/DATAPOINTS

NIEUWKOMERS WORDEN KLETSENDE BARISTA'S
10_koffieklets_gentjazz-1

OMSCHRIJVING

(Bron komafkoffie.gent): "We werken met mensen die een vlucht- of migratieachtergrond hebben. Hen willen we een opleiding tot professioneel barista aanbieden, een vrijwilligersvergoeding aanbieden en persoonlijk begeleiden en ondersteunen in hun professionele ambities (ook buiten het project). We schenken heerlijke, Fairtrade koffie. Want dat is uiteindelijk de beste garantie om hoogkwalitatieve koffie te verkrijgen, waar iedereen die eraan bijdraagt ook een eerlijk loon krijgt."

 

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

IMPACTAREA(s)

STAKEHOLDERS

SDG SUBTARGETS

AMBITIES

GOALS

INDICATORS/DATAPOINTS

Dit gaat om meten van inclusiviteit, van impact op werk en op armoede (Fairtrade).

 1. Aanbod van fairtrade opties:
  • Het aanbod- en/of verbruikspercentage van fairtrade producten.
 2. Inclusiviteit van kansen- en andere groepen:
  • Om de inclusiviteit van bijvoorbeeld kansen- en andere groepen te meten, kan er eerst een nulmeting gebeuren van de huidige verhoudingen, die vervolgens als benchmark  kan dienen voor toekomstige gewenste verhoudingen.
 3. Impact op tewerkstelling ?

 

 

 

EEN CONCERTKAARTJE GEVEN AAN IEMAND DIE MINDER BEVOORRECHT IS
04_06_free

OMSCHRIJVING

Overgenomen van de website van AB. 'Wanneer je een concertticket koopt, kan je een donatie naar keuze toevoegen aan je bestelling. Zo steun je rechtstreeks het fonds en geef je iemand anders de kans om een concert bij AB bij te wonen.' En 'Voor elk kopje dat je tijdens een concert bij AB terugbrengt zonder je statiegeld terug te vragen, schenken wij €0,10 aan het fonds.' (afbeelding: screenshot AB-website)

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

IMPACTAREA(s)

STAKEHOLDERS

SDG SUBTARGETS

AMBITIES

GOALS

INDICATORS/DATAPOINTS

METEN IMPACT GEMEENSCHAP

 • Integratie van goede doelen:. Kan gemeten worden door het ingezamelde geld.

 

 

NIET PLASSEN OP LAND
04_06_pee_on_land

OMSCHRIJVING

Afbeelding en volgende boodschap genomen van de Glastonbury-website: 'Peeing on the ground causes toxic pollution of the water table. The ground water runs into the central Whitelake River and down the valley for miles around. Wildlife and fish are affected if 200,000 people pee everywhere.The Environment Agency tests the water regularly, and has the power to close down the site if too many people have urinated and polluted the site. It really could be the end of Glastonbury if you pee where you shouldn’t. Please only pee in our thousands of toilets and urinals.'

(SDG 15. LIFE ON LAND, gaat ook over inlandse zoetwatersystemen)

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

IMPACTAREA(s)

STAKEHOLDERS

SDG SUBTARGETS

AMBITIES

GOALS

INDICATORS/DATAPOINTS

METEN IMPACT NATUURBEHOUD

Dit is een complex thema waar de meting dus best door experten ter zake wordt gedaan of begeleid. Hiervoor meeteenheden meegeven, gaat de scope van deze applicatie te buiten. Hier alvast een mogelijk impactdomein:

 • Verstoring van op water gebaseerde ecosystemen: Metingen van veranderingen in waterkwaliteit of in waterorganismen, gerelateerd aan het evenement (bv. door wildplassen).

Allows to add your own event
and add or create your
own sustainable event actions

Allows you to add your proper event themes