Op weg naar een duurzaamheidsplan voor je event

Dit is een demoversie van de GLOBSUS-applicatie. Deze demoversie bevat als voorbeeld een selectie van een 20-tal SEA’s (Sustainable Event Actions). De volledige workshopversie van de applicatie bevat intussen meer dan 150 SEA’s die gebruikers kunnen helpen  en inspireren om een eigen duurzaamheidsplan  en -rapport op te maken. Wil je toegang tot deze workshopversie? Contacteer ons dan vrijblijvend. Even bellen op 0475 71 09 13 of mailen naar peter@globsus.com

Het resultaat van een GLOBSUS-workshop is een meteen bruikbaar duurzaamheidsplan voor je eigen event. Een  voorbeeld hier kan je alvast hier bekijken. Wil je deelnemen aan een workshop? Dan kan dat via deze pagina. 

De volledige uitleg over de GLOBSUS-aanpak en -visie kan je hier vinden: https://www.globsus.com

Selecteer

Jouw Sustainable Event Actions (SEA's):

PAD GESCHIKT VOOR ALLE WIELGEBRUIKERS
untitled-13

OMSCHRIJVING

Zoveel mogelijk worden alle evenementen zowel voor de bezoekers als voor de deelnemers en performers, zodanig ingericht dat ze vlot toegankelijk zijn voor 'wielgebruikers'. Denk dan in de eerste plaats aan bv. rolstoelgebruikers, maar ook aan mensen met kinderpoussettes. Op grasvelden kan dan bijvoorbeeld een pad worden aangebracht met gaas waarop de wielen beter vat hebben.

Wil dit impact kunnen hebben op bereidheid om te komen dan moet er over deze service ook vooraf duidelijk worden gecommuniceerd.

Foto is genomen op het La Semo festival 2023

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

NIEUWKOMERS WORDEN KLETSENDE BARISTA'S
10_koffieklets_gentjazz-1

OMSCHRIJVING

(Bron komafkoffie.gent): "We werken met mensen die een vlucht- of migratieachtergrond hebben. Hen willen we een opleiding tot professioneel barista aanbieden, een vrijwilligersvergoeding aanbieden en persoonlijk begeleiden en ondersteunen in hun professionele ambities (ook buiten het project). We schenken heerlijke, Fairtrade koffie. Want dat is uiteindelijk de beste garantie om hoogkwalitatieve koffie te verkrijgen, waar iedereen die eraan bijdraagt ook een eerlijk loon krijgt."

 

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

GENDERSPECIFIEKE INHOUD GEWIJD AAN VROUWEN
05_female_article

OMSCHRIJVING

Inhoud binnen (sociale) media monitoren op het gewenste genderevenwicht. 

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

GEEF JE BEKER WEG VOOR GOED DOEL
duurzaamheid_wcd

OMSCHRIJVING

De herbruikbare bekers hebben een 'teruggavewaarde'. Je kan je beker ook 'schenken' aan een goed doel. Handig zou zijn dat je met een QR-code ook meteen kan zien voor welk goed doel dat dan ook is. We zetten deze SEA hier in de eerste plaats onder SDG 17, en dus het aangaan van partnerships om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.  Maar eigenlijk kan deze SEA dus in de keuze van de steun van goede doelen verschillende SDGs coveren.

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

MULTI-INZETBARE GEBRUIKSRUIMTES
duurzaamheid-19

OMSCHRIJVING

Aparte ruimtes voorzien voor mensen die bijvoorbeeld een stoma willen vervangen, of afkolfruimtes voorzien, ....

Als deze acties impact moeten hebben op de bereidheid om te komen dan moet er over deze services ook vooraf duidelijk worden gecommuniceerd.

Afbeelding komt van op Pukkelpop waar er een ruimte is voorzien waar vrouwen in een veilige omgeving melk kunnen afkolven. De melk kan ook veilig worden bewaard. Meer dan 100 vrouwen hebben hier gebruik van gemaakt. Project hebben ze opgezet in samenwerking met UCLL University College.

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

HALAL FOOD CREW EN BEZOEKERS
halal_food

OMSCHRIJVING

Er wordt er op gelet om zowel voor crew als voor bezoekers halal-food aan te bieden. Eventueel kan er nog gekeken worden voor een aangepast aanbod voor andere gemeenschappen. Wil dit impact kunnen hebben op bereidheid om te komen dan moet er over dit halal-aanbod ook vooraf duidelijk worden gecommuniceerd.

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

GENDER EVENWICHTIGE PROGRAMMATIE
01_lineup-2

OMSCHRIJVING

In het kader van gewenste gendergelijkheid/-gelijkwaardigheid kan er gekeken worden naar de genderverdeling binnen bepaalde domeinen en services, zoals de gendergelijkwaardigheid binnen de programmatie van het event.

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

PLAATSEN TOILETTEN ONDERWEG
06_toiletten-2

OMSCHRIJVING

Er worden onderweg naar het festival toiletcabines geplaatst. Deze toiletten stonden op de parking. Best wel belangrijk als je weet dat sommige mensen er een lange rit op hadden zitten. Dat kan wildplassen voorkomen, en omdat het geen urinoirs zijn, kunnen deze toiletten ook gebruikt worden door vrouwen/meisjes.

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

ACTIEVE COMMUNICATIE NAAR KANSENGROEPEN
ZONDER

OMSCHRIJVING

Binnen het communicatieplan bekijken hoe ondervertegenwoordigde en kansen (doel-)groepen specifiek kunnen worden aangesproken.

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

GEEN ONNODIGE VRIJWILLIGERSSTATUTEN
ZONDER

OMSCHRIJVING

Vrijwilligersstatuten die onnodig normale arbeidsovereenkomsten vervangen kunnen marktverstorend werken en soms ook de bijdrages tot de sociale zekerheid verminderen. Uiteraard zijn vrijwilligers op plaatsen waar het economisch/sociaal wel gepast is meer dan welkom.

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

EEN VEILIGE ZONE -CAMPAGNE 'VRAAG NAAR ANGELA'
03_angela-1

OMSCHRIJVING

Als een bezoeker aan een medewerker vraagt naar Angela, dan betekent dit dat hij/zij zich niet goed of veilig voelt en die medewerker weet dan dat dit een teken is die bezoeker onmiddellijk geholpen moet worden. Door de voorafgaande briefings en online opleidingen weten de medewerkers ook exact wat te doen bij het ontvangen van deze 'Angela'boodschap. De bezoekers zelf worden op de hoogte gebracht via social media boodschappen en via affiches/boodschappen op het event zelf. Er is ook gelijklopende 'ARE  YOU OK?'-actie waar je dan meteen via een QR-code naar een Whatsapp-kanaal wordt gebracht waar je ook een boodschap kan nalaten en je uiteraard ook zo vlug en efficient mogelijk geholpen wordt.

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

ROLSTOELTICKETS MET EXTRA DIENSTEN
04_06_wheelchair

OMSCHRIJVING

Er zijn uiteraard speciale tickets voor mensen met een rolstoel en daarnaast kunnen die mensen ook gebruik maken van de andere faciliteiten voor mensen met een handicap (parkeren, alternatieve ingang, gebruik verhoogd podium...).

Meer informatie over 'toegankelijkheid op events.' https://www.vlaanderen.be/inter

 

 

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

KUNST VERTELD AAN EEN BLINDE
KMSKA

OMSCHRIJVING

Je wordt als bezoeker uitgenodigd om plaats te nemen naast een blinde en te vertellen over het kunstwerk waar je naar kijkt. Dit opent niet alleen kunst voor een blinde, maar zorgt meestal ook voor een warm gesprek.

Bron screenshot en meer info https://kmska.be/nl/evenement/radio-bart

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

(VOLDOENDE) GENDER NEUTRALE TOILETTEN (FTI)
duurzaamheid_wcd

OMSCHRIJVING

Er zijn een aantal, en uiteraard ook voldoende, genderneutrale toiletten op het terrein, of algemeen op het event/festival. Zowel front- als backstage.

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

URINOIRS VOOR VROUWEN
05_urinoirs voor vrouwen-6

OMSCHRIJVING

Urinoirs speciaal voor vrouwen zorgen voor een betere toegang tot sanitair voor vrouwen/meisjes 

Of deze urinoirs ook waterbesparend zijn, is niet meteen duidelijk. Maar interessante informatie over 'waterbeheer' op een event kan je  hier bij Ovam vinden

https://ovam.vlaanderen.be/water

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

VRIJWILLIGERS UIT ONDERVERTEGENWOORDIGDE GROEPEN
ME_XPERIENCES (140 of 269)

OMSCHRIJVING

Vrijwilligers inschakelen uit ondervertegenwoordigde en kansengroepen: laaggeschoolden, vijftigplussers, de personen met een arbeidshandicap en de werkzoekenden met een niet-Europese etnische afkomst.

Meer info over kansengroepen.https://www.vlaanderen.be/publicaties/de-kansengroepen-in-kaart.

Extra info over impact van vrijwilligers. Bron ASOIF Measuring the impact of events: The impact of the volunteers needed for an event can be maximised by recruiting specific target segments of the local population (e.g. disadvantaged or elderly people and underrepresented groups). Volunteering can help people develop skills which can enable them to find work or improve their career prospects.

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING
10_VOORZIEN

OMSCHRIJVING

Speciale voorzieningen en belevingen voor mensen met beperking (visueel, auditief, mobiliteit,...)

Meer informatie hierover https://www.vlaanderen.be/inter

(Bron beeld: screenshot Facebookpagina Inter-Events)

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

VERMINDERDE TARIEVEN VOOR KANSENGROEPEN
10_verminderdetarieven

OMSCHRIJVING

Aangepaste tickettarieven voor kansen- en andere specifieke doelgroepen, aangeboden via de website en dus via de ticketshop of ticketverkoop ter plaatse.

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

M/V/X VERDELING BINNEN DE ORGANISATIE
ZONDER

OMSCHRIJVING

Er wordt gestreefd naar een correcte M/V/X verdeling van de medewerkers binnen de volledige organisatie van het event. Uiteraard kunnen er ook andere inclusiecriteria voor andere relevante groepen worden toegepast.

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

INCLUSIEF PROGRAMMA VOOR KANSENGROEPEN
ZONDER

OMSCHRIJVING

Zorgen dat het inhoudelijke programma rekening houdt met de behoeften van kansengroepen (leeftijd, achtergrond, capaciteiten,...) en daar dus ook wordt op afgestemd.

RELEVANTE SDG(s)

ACTIEPLAN

De informatie en voorbeelden op deze site komen vooral uit bestaande evenementen en is ter goeder trouw samengesteld en dient enkel als leidraad voor het bevorderen van duurzame praktijken. Het bevorderen van duurzaamheid is zeker geen rocket science en eigen invullingen moeten daarom altijd contextueel worden bekeken. Zeker de indicatoren kunnen enkel in functie van de doelstellingen/ambities duidelijk worden bepaald. Hier wordt er enkel een richting van mogelijke indicatoren meegegeven. Het nader bepalen van indicatoren kan ook terug gebeuren binnen de workshops die we aanbieden.  

Als er ergens echt verkeerde informatie zou staan, of als je aanvullende informatie zou hebben, laat het ons dan zeker weten! 

Tot slot: als er commerciele bedrijven worden genoemd is dat enkel ter illustratie en op geen enkele manier preferentieel. 

REGISTREER OF LOG IN

Om toegang te hebben tot de admin en je eigen events moet je eerst registereren of inloggen. 

Deze optie 'Toevoegen aan eigen event' is enkel beschikbaar binnen een GLOBSUS WORKSHOP.
Voor meer info: peter@globsus.com.