Disclaimer gebruik Globsus

OMERTA BV geeft informatie hier zonder expliciete of impliciete garanties over de inhoud ervan. Onze inspiratie en informatie komt vooral van bestaande evenementen en de adviezen of documenten die wij leveren, zoals de informatie via de GLOBSUS-applicatie/pagina op deze website, presentaties, duurzaamheidsplannen/-rapporten/-charters/indicatoren, zijn te goeder trouw samengesteld en dienen als leidraad voor het bevorderen van duurzame praktijken.

Wij streven ernaar om u algemene informatie over specifieke onderwerpen te bieden, maar wij kunnen niet garanderen dat het rapport volledig foutloos is en zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten.


OMERTA BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade of verlies als gevolg van het gebruik van, het vertrouwen op, of handelingen gebaseerd op het geleverde advies of documenten.
 Ons advies is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Voor specifieke juridische kwesties raden we u aan om professioneel juridisch advies in te winnen.