Het gebruik van cookies
Op zijn webpagina’s gebruikt Peter Decuypere cookies om diverse redenen. Er kunnen twee grote categorieën
cookies worden onderscheiden: enerzijds hebben we de functionele cookies en anderzijds de
comfortcookies. De functionele cookies voldoen aan technische eisen, meer bepaald om een correcte en
veilige verbinding met de website te kunnen garanderen. Comfortcookies daarentegen maken het surfen
gemakkelijker door bepaalde van uw gebruiksvoorkeuren te registreren. Dat gebeurt voor statistische
doeleinden of om het surfen te vereenvoudigen, te versnellen en te optimaliseren of om u goederen of
diensten aan te bieden. Bij Lisalyn willen wij u met behulp van de cookies een gebruikersvriendelijke en
kwalitatief hoogstaande dienstverlening bieden tijdens uw bezoek aan onze webpagina’s, en op deze
manier het gebruik ervan optimaliseren.
Het huidige cookiebeleid brengt u op de hoogte van de kenmerken en de doelmatigheid van de cookies die
wij gebruiken. Wij nodigen u uit om ook onze privacy voorwaarden te bekijken.
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein bestand dat de server van Lisalyn naar de harde schijf van uw computer stuurt (of
naar elk mobiel apparaat met internettoegang, zoals een smartphone of een tablet). Aan de hand van een
cookie kunt u als individu niet geïdentificeerd worden. Enkel het toestel waarmee u verbinding maakt,
wordt herkend.
Soorten Cookies
Naast de duale onderverdeling van de cookies volgens hun juridisch statuut (functionele cookies/
comfortcookies), kunnen cookies eveneens opgedeeld worden in categorieën volgens hun afkomst, hun
functie en hun levensduur.


 First-party cookies (directe cookies): worden gemaakt of verzonden door de website van peterdecuypere.com tijdens
uw bezoek aan één van de sites.


 Third-party cookies (indirecte cookies): worden gemaakt of verzonden door een derde terwijl u de
webpagina van peterdecuypere.com bezoekt


 Functionele cookies: waken over de correcte werking van de website (bijv. cookies voor taalvoorkeuren).


 Performantie-analyse cookies : peterdecuypere.com gebruikt performantie- en analysecookies om algemene
informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers haar online-diensten gebruikt. Van de
informatie die zo verzameld wordt, kunnen statistische analyses gemaakt worden. Deze statistieken geven
peterdecuypere.com inzicht in hoe vaak haar webpagina’s bezocht worden enz. Hierdoor is peterdecuypere.com in staat structuur,
navigatie en inhoud van de online diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en in het algemeen
te verbeteren.


 Comfortcookies: worden op de website geplaatst voor statistische, sociale en commerciële doeleinden of
voor profileringsdoeleinden.


 Permanente cookies: blijven op de harde schijf staan voor een lange vooraf bepaalde periode of tot u ze
verwijdert. Ze worden geactiveerd telkens u de website bezoekt die de cookie heeft gestuurd.


 Sessiecookies: vereenvoudigen de handelingen van de internetgebruiker tijdens een surfsessie. Een
surfsessie begint wanneer de internetgebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer hij het
browserscherm sluit. Sessiecookies zijn tijdelijk. Vanaf het moment dat u de browser sluit, worden alle
sessiecookies verwijderd.


 Advertentiecookies: worden op websites geplaatst waarop onze advertenties staan om statistieken te
verzamelen (bijv. Google). U kunt zich afmelden voor deze Advertentiecookies. Bijvoorbeeld via
‘Advertentie-instellingen’ op www.google.com.


 Sociale media cookies : Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun
eigen websites daarover, deze kunnen regelmatig wijzigen.
De parameters van uw browser aanpassen
Wij willen uw aandacht erop vestigen dat de parameters van uw browser u eveneens de kans bieden om
de parameters in verband met de acceptatie van cookies, aan te passen.
Cookies blokkeren
Indien u cookies wenst te blokkeren (of te verwijderen), kunt u dat doen voor de browser die u gebruikt.